Kolektiv

Eva Antalovič
Nastavnik klavira
Žužana Antalovič
Nastavnik klavira
Stefan Rakić
Nastavnik klavira
Nikola Ćirović
Nastavnik klavira
Dragan Kandić
Nastavnik harmonike
Mirko Đurić
Nastavnik gitare
Duško Mešinkovski
Nastavnik gitare
Emilija Pušić
Nastavnik tambure
Marta Stojanović
Nastavnik flaute
Vukana Macura
Nastavnik flaute
Nandor Kolesar
Nastavnik klarineta i saksofona
Ilona Janovič
Nastavnik klarineta i saksofona
Laslo mr. Dieneš
Nastavnik trube
Ana Pešić
Nastavnik solfeđa i teorije
Ivana Butković
Nastavnik solfeđa i teorije
Jelena Bogović
Korepetitor
Milana Rašeta
Pedagog
Jasmina Ćetković
Medijatekar - Nototekar
Ferenc Kovač
Direktor
Nikolina Lemaić
Sekretar
Vera Trivić
Računovođa
Gordana Besnilov
Spremačica