Raspored

Raspored časova osnovne muzičke škole Stevan Hristić za 2016/2017 godinu.

Takač Monika

Solfeđo i teorija

sat Ponedeljak Utorak Cetvrtak Petak
13:15 I 1K III 2A I 1K III 2A
14:00 II 1K IV 2A II 1K IV 2A
14:45 III 1K III 1K
15:00 IV 1A IV 1A
16:00 VI 1K T 2A VI 1K
16:30 T 1A
16:45 T 1K T 1K
17:15 T 3A
sat Ponedeljak Utorak Cetvrtak Petak
13:15 I 1K III 2A I 1K III 2A
14:00 II 1K IV 2A II 1K IV 2A
14:45 III 1K III 1K
15:00 IV 1A IV 1A
16:00 VI 1K T 2A VI 1K T 2A
16:30 T 1A
16:45 T 1K T 1K
17:15 T 3A

Ivana Butković

Solfeđo i teorija

sat Ponedeljak Utorak Cetvrtak Petak
11:00 I 1A I 1A
11:30 I 1S I 1S
11:45 II 1A II 1A
12:15 I 2S I 2S
12:45 II 2A II 2A
13:30 I 2A III 1A I 2A III 1A
14:15 VI 1A IV 1A VI 1A IV 1A
15:00 VI 2A VI 1A VI 2A VI 1A
16:00 H 1A H 1A
sat Ponedeljak Utorak Cetvrtak Petak
11:30 I 1S I 1S
11:45 I 2A I 2A
12:15 I 2S I 2S
12:45 I 1A I 1A
13:30 II 1A III 1A II 1A III 1A
14:15 II 2A IV 1A II 2A IV 1A
15:00 V 1A VI 1A V 1A VI 1A
16:00 H 1A H 1A
16:45 VI 2A VI 2A

Antalovič Eva

Nastavnik klavira

A smena
B smena

Antalovič Žužana

Nastavnik klavira

A smena
B smena

Rakić Stefan

Nastavnik klavira

A smena
B smena

Ćirović Nikola

Nastavnik klavira

A smena
B smena

Dražić Nebojša

Nastavnik harmonike

A smena
B smena

Đurić Mirko

Nastavnik gitare

A smena
B smena

Mešinkovski Duško

Nastavnik gitare

A smena
B smena

Stojanović Marta

Nastavnik flaute

A smena
B smena

Tintor Ana

Nastavnik flaute

A smena
B smena

Kolesar Nandor

Nastavnik klarineta

A smena
B smena

Janovič Ilona

Nastavnik klarineta

A smena
B smena

Dieneš Laslo

Nastavnik trube

A smena
B smena

Pušić Emilija

Nastavnik tambure

A smena
B smena

Preuzmite raspored