Školski program

ŠKOLSKI  PROGRAM ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE U APATINU za period 2015/2019

1.    NAZIV, VRSTA I TRAJANjE ŠKOLSKOG PROGRAMA:

Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Apatinu u svom radu ostvaruje Program osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja (objavljen u glasilu "Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 5/2010") posebnog tipa (statistička klasifikacija delatnosti škole je "Osnovno obrazovanje posebnog tipa  - 080103"- nova šifra, odnosno "Osnovno posebno obrazovanje - 120113" - stara šifra) u trajanju od 6 godina za instrumente klavir, harmoniku, gitaru, tamburu i flautu i u trajanju od 4 godine za instrumente, klarinet, saksofon i trubu.

Obrazovno-vaspitni rad je organizovan u okviru obaveznog odseka za klasičnu muziku.

2. CILj:

Cilj nastave osnovnog muzičkog obrazovanja je da obezbedi pravovremen i celovit reproduktivno-kreativan i muzičko-estetski razvoj učenikove ličnosti uz osposobljavanje za aktivno amatersko i profesionalno bavljenje muzikom.

3.    ZADACI:

 • Razvijanje smisla za negovanje i prihvatanje kulturnog nasleđa, savremenih dostignuća i univerzalnih muzičkih vrednosti kod nas i u svetu;
 • Razvijanje ljubavi prema našem narodnom stvaralaštvu - neiscrpnom bogatstvu muzičkog folklora;
 • Razvijanje muzičkog ukusa i sposobnosti kritičkog zapažanja dobre i loše muzike;
 • Razvijanjem instrumentalnih izvođačkih sposobnosti kod učenika upoznavati ih sa osobenostima i izražajnim mogućnostima instrumenta i kompozicijama pisanim za taj instrument;
 • Razvijanje smisla za individualno i kolektivno muziciranje u manjim ansamblima, orkestru i horu u okviru zajedničkih muzičko-vaspitnih oblika rada;
 • Radom u nastavi i van nje uticati na razvoj opšte muzičke kulture u sredini u kojoj škola deluje;
 • Upoznavanje učenika s muzičkim životom njihove uže sredine i najznačajnijim muzičkim institucijama kod nas i u svetu.

4.    OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI:

Glavni predmet - Instrument po izboru učenika, (od 8 ponuđenih instrumenata za koje se organizuje nastava u školi) i to: klavir, harmonika, gitara, tambura, flauta, klarinet, saksofon i truba.
Teoretski predmet - solfeđo, teorija muzike.
Grupno muziciranje – orkestar, hor ili kamerna muzika.
Obavezni i slobodni sadržaji se realizuju po Pravilniku o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja (Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik br. 5/2010).

ŠKOLSKI PROGRAM ZA ŠESTOGODIŠNjE OBRAZOVANjE

Prvi ciklus

FOND ČASOVA ZA PRVI, DRUGI I TREĆI RAZRED ŠESTOGODIŠNjEG OBRAZOVANjA

A. Obavezni nastavni predmeti - instrument

 1. Klavir ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 2. Harmonika ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 3. Gitara ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 4. Tambura (2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 5. Flauta ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

B. Obavezni nastavni predmeti - teoretski

1.Solfeđo ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

Ukupno A+B, nedeljno 12 časova. Godišnje 420 časova.


Drugi ciklus

FOND ČASOVA ZA ČETVRTI I PETI RAZRED ŠESTOGODIŠNjEG OBRAZOVANjA

A. Obavezni nastavni predmeti - instrument

 • Klavir ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 • Harmonika ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 • Gitara ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 • Tambura (2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 • Flauta ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

B. Obavezni nastavni predmeti - teoretski

1.Solfeđo ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

V. Obavezni nastavni predmeti - grupno muziciranje

1. Orkestar, kamerna muzika ili hor (2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

Ukupno A+B+V, nedeljno 14 časova. Godišnje 490 časova


FOND ČASOVA ZA ŠESTI RAZRED ŠESTOGODIŠNjEG OBRAZOVANjA

A. Obavezni nastavni predmeti - instrument

 1. Klavir ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 2. Harmonika ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 3. Gitara ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 4. Tambura (2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 5. Flauta ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

B. Obavezni nastavni predmeti - teoretski

 • Solfeđo ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 • Teorija muzike ( 1 časa nedeljno, 35 časova godišnje)

V. Obavezni nastavni predmeti - grupno muziciranje

1. Orkestar, kamerna muzika ili hor (2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

Ukupno A+B+V, nedeljno 15 časova. Godišnje 525 časova

 

ŠKOLSKI PROGRAM ZA ČETVOROGODIŠNjE OBRAZOVANjE

Prvi ciklus

FOND ČASOVA ZA PRVI I DRUGI RAZRED ČETVOROGODIŠNjEG OBRAZOVANjA

A. Obavezni nastavni predmeti - instrument

 1. Klarinet ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 2. Saksofon ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 3. Truba      ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

B. Obavezni nastavni predmeti - teoretski

1. Solfeđo ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje )

Ukupno A+B, nedeljno 8 časova. Godišnje 280 časova.


Drugi ciklus

FOND ČASOVA ZA TREĆI RAZRED ČETVOROGODIŠNjEG OBRAZOVANjA

A. Obavezni nastavni predmeti - instrument

 1. Klarinet ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 2. Saksofon ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 3. Truba       ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

B. Obavezni nastavni predmeti - teoretski

1.Solfeđo ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

V. Obavezni nastavni predmeti - grupno muziciranje

1. Orkestar, kamerna muzika ili hor (2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

Ukupno A+B+V, nedeljno 10 časova. Godišnje 350 časova


FOND ČASOVA ZA ČETVRTI RAZRED ČETVOROGODIŠNjEG OBRAZOVANjA

A. Obavezni nastavni predmeti - instrument

 1. Klarinet ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 2. Saksofon ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 3. Truba       ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

B. Obavezni nastavni predmeti - teoretski

 1. Solfeđo ( 2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)
 2. Teorija muzike ( 1 časa nedeljno, 35 časova godišnje)

V. Obavezni nastavni predmeti - grupno muziciranje

1. Orkestar, kamerna muzika ili hor (2 časa nedeljno, 70 časova godišnje)

Ukupno A+B+V, nedeljno 11 časova. Godišnje 385 časova