Smerovi

Osnovni zadaci  individualne nastave na svim instrumentima:

 • Intenzivan i kontinuiran rad na razvoju fizioloških i psiholoških sluhovnih sposobnosti
 • Upoznavanje učenika sa građom instrumenta
 • Ovladavanje osnovnom tehnikom sviranja na instrumentu
 • Postizanje razumevanja značenja i važnosti univerzalnih muzičkih izražajnih sredstava
 • Muzičko opismenjavanje
 • Usvajanje osnovnih znanja iz oblasti muzičke teorije, kao i osnovnih znanja iz oblasti muzičke istorije
 • Upoznavanje najznačajnijih dela iz oblasti literature napisane za instrument
 • Osposobljavanje za samostalno učenje i vežbanje
 • Sticanje iskustva redovnog javnog nastupanja
 • Izgradnja navike redovnog slušanja umetnički vredne muzike
 • Razvijanje i profiliranje estetskih muzičkih kriterijuma
 • Razvijanje afirmativnih etičkih stavova prema nacionalnoj i svetskoj muzičkoj baštini

Individualna nastava na instrumentima: