Flauta

Flauta - spada u aerofone instrumente, kod kojih ton nastaje vibriranjem, a kod flaute prelamanjem vazdušnog stuba u cevi instrumenta.

Specifičnosti učenja sviranja na flauti - savladavanje tehnike duvanja. Učenje pravilnog disanja.