Gitara

Gitara spada takođe kao i klavir, u kordofone ili žičane instrumente, podgrupe - trzačkih instrumenata. Zvuk se proizvodi direktnim trzanjem žice, prstima (klasična gitara) ili trzalicom (đžez gitara). Zvuk se proizvodi okidanjem žica desnom rukom dok se levom vrši pritisak na žice na vratu gitare čime se dobijaju različiti tonovi.

Specifičnosti učenja sviranja na gitari

Sviranje tonova apojando i tirando tehnikom, što takođe, kao kod klavira i harmonike, stvara određene teškoće u razdvajanju leve i desne ruke, ali glavni akcenat u početku učenja je pravilan razvoj prstiju desne ruke.

Nastavnici:

Đurić Mirko

Mešinkovski Duško