Harmonika

Harmonika je aerofoni muzički instrument, veoma prisutan i u tradicionalnoj muzici na našem prostoru. U upotrebi su dve vrste harmonika: s klavijaturom i s dugmetima. Veličina i zvučna različitost harmonike ovisi o broju dirki na klavijaturi, boji registara i količini basova.

Specifičnosti učenja sviranja na harmonici 

Slična je sa klavirom: takođe razdvajanje pokreta leve i desne ruke u mentalnom i fizičkom smislu.