Klavir

Klavir spada u kordofone ili žičane instrumente, na kojem se ton stvara udarima čekića  po žicama. Čekići se pokreću preko složenog mehanizma, pomoću dirki koje sa nalaze na prednjoj strani - i nazivaju se klavijatura.

Specifičnosti učenja sviranja na klaviru

Razdvajanje pokreta leve i desne ruke u mentalnom i fizičkom smislu.

 

Nastavnici:

Antalovič Eva

Antalovič Žužana

Rakić Stefan

Ćirović Nikola