Saksofon

Saksofon - zajedno sa klarinetom spada u istu grupu aerofonih instrumenata, gde ton takođe nastaje vibracijom jezička od trske na usniku instrumenta. 

Specifičnosti učenja sviranja na saksofonu

Savladavanje tehnike duvanja. Učenje pravilnog disanja i pravilnog držanja usnika.

Nastavnici:

Kolesar Nandor

Janovič Ilona