Tambura

Tambura, zajedno sa gitarom, spada u podgrupu - trzačkih instrumenata. Zvuk se proizvodi direktnim trzanjem žice, - trzalicom. Zvuk se proizvodi okidanjem žica desnom rukom dok se levom vrši pritisak na žice na vratu tambure čime se dobijaju različiti tonovi.

Specifičnosti učenja sviranja na tamburi 

Savladavanje tehnike desne ruke. Držanje trzalice, kao i opušteno trzanje žica.