Truba

Truba - spada u posebnu grupu limenih aerofonih instrumenata, kod kojeg ton nastaje vibriranjem vazdušnog stuba podstaknutim duvanjem kroz levkasti usnik instrumenta.

Specifičnosti učenja sviranja na trubi 

Savladavanje tehnike duvanja. Učenje pravilnog disanja i pravilnog duvanja kroz usnik.