Preporuka Ministra Prosvete

13.03.2020.

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број: 610-00-259/2020-01 Датум: 10.03.2020. године 

Београд Немањина 22-26 

ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА 

- директору 

Поштовани

У складу са здравственим препорукама које установе примењују ради спречавања ширења инфекција, подсећамо образовно-васпитне установе на територији Републике Србије да је потребно

- редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице; прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа; редовно снабдевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарија; подстицање ученика на прање руку; препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама; не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду; употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке; планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација; препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења; планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора; поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе; у оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања

Нарочито указујемо да су наведене препоруке у функцији превенције ширења евентуалне инфекције, а које би образовно-васпитне установе и иначе требало да примењују

Напомињемо, такође, да ученике и родитеље треба заштитити и од непожељне панике

С поштовањем

МИНИСТАР 

Младен Шарчевић